Şebeke: Gençlerin Katılımı Projesi (2012 - 2014)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi tarafından genç yurttaşların ve gençler ile çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) kamusal tartışmalara ve karar alma mekanizmalarına katılımını güçlendirmek amaçlarıyla tasarlanan proje, 2012-2014 yılları arasında Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ile TC Avrupa Birliği Bakanlığı desteğiyle uygulanmıştır. Helsinki Yurttaşlar Derneği, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP), Yaşama Dair Vakıf (YADA) ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) da içinde bulunduğu konsorsiyumun bir parçası olarak hayata geçirilen projede, genç yurttaşların katılımının güçlendirilmesi konusunda yapılan araştırma ve çalışmalar yoluyla elde edilen bilgiler sivil toplum ve akademi alanlarından gelen farklı paydaşlarla birlikte tartışılıp geliştirilmiştir.  Bu kapsamda, proje çerçevesinde iki yıl boyunca, biri Türkiye örneklemli nicel bir saha araştırması olmak üzere beş adet akademik araştırma gerçekleştirilmiş, konu hakkındaki uluslararası kaynaklar taranarak altı adet çeviri kitaplaştırılmış ve gençlerin katılımı hakkında yeni tartışmalar açmak üzere üç adet uluslararası çalıştay düzenlenmiş ve raporlanmıştır.  Gençleri sivil toplum örgütlerinin karar alma süreçlerine ve politika geliştirme süreçlerine aktif katılımları konusunda güçlendirmek ve dolayısıyla STK’ların kapasitelerini geliştirmek için tasarlanmış olan ve altışar ay süren iki dönem olarak uygulanan Uzaktan Öğrenim Programı’ndan ilk dönemde 68 farklı kuruluştan 83 katılımcı, ikinci dönemde ise 37 farklı kuruluştan 44 katılımcı yararlanmış; program içeriği gençlik alanına katkı sunmak üzere kitaplaştırılmıştır.  Ayrıca Ankara ve Brüksel’de toplam 20 STK’nın katıldığı ve 42 kurumun ziyaret edildiği 2 adet çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında gerçekleştirilen ve gençlik alanında düzenlenmekte olan eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla, çok amaçlı bir öğrenme aracı olarak bir kutu oyunu geliştirilip, savunuculuk, katılım ve eğitim üzerine çalışan STK’lara dağıtılmış; aynı amaçla üretilen 11 farklı kısa video ve bir belgesel projenin internet sitesi üzerinden ilgili olan gençler ve gençlik örgütlerinin kullanımına sunulmuştır. Proje sürecinde ayrıca 1993 - 2012 yılları arasındaki dönemde düzenlenen 30 kampanyayı inceleyen “Türkiye’de Sivil Alandan Kampanyalar Tarihi Seçkisi” isimli  bir çalışma ve STK’ların ve yurttaşların, sorunlarını, görüş ve önerilerini dile getirebilmeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında bulunan denetleme ve yasama süreçlerine dair gerekli bilgileri etkileşimli bir biçimde öğrenmelerini ve deneyimlemelerini sağlayacak “Sözüm Meclisten İçeri” isimli bir interaktif rehber hazırlanmıştır. Proje boyunca sürdürülen tüm çalışmalar, Mayıs 2014’te gerçekleştirilen Yeni Zamanlarda Genç Yurttaşların Katılımı Konferansı ile Türkiye ve Avrupa’dan kamu kurumlarından, STK’lardan ve akademiden gelen katılımcılar paylaşılmıştır. Projenin süreci içinde üretilen ve proje web sayfası üzerinden paylaşılmaya başlanan tüm yayınlara Gençlik Çalışmaları Birimi web sayfası yayınlar bölümünden erişebilirsiniz: http://genclik.bilgi.edu.tr/yayinlar/sebeke-projesi-yayinlari/

The Network: Youth and Participation Project (2012-2014)

The Network: Youth and Participation Project, which was developed by Bilgi University Civil Society Studies Center to empower young people and NGO’s working with youth in order to increase their level of participation in public debates and decision mechanisms, was implemented between years 2012-2014 with the financial support from the European Commission Turkey Delegation and the Turkish Ministry of European Union Affairs. Data derived from different studies about youth participation and activities to empower youth participation had been shared and discussed with different stakeholders from civil society and academia throughout the Project, which was carried out as part of a consortium that includes the Helsinki Citizens’ Assembly, the Civil Society Development Center (STGM), the Human Rights Joint Platform (İHOP), the Origin of Living Foundation (YADA) and the Third Sector Foundation of Turkey (TÜSEV). In the scope of the Project, five new academic research studies were carried out and published, one of them being a nation-wide qualitative field study; relevant literature was reviewed and six important resource in the field were translated and tree international workshops were organized and reported to foster discussions about youth participation. The aim of the Distance-learning Program (UÖP) developed and implemented within this project was to strengthen capacities of civil society organizations (CSO) and young citizens to increase their level of participation in public debate and decision making processes. The program was implemented as two terms each lasting six-months. In the first term, there were 83 participants from 68 different organizations, while in the second term, there were 44 participants from 37 organizations. At the end of the Distance Learning Program, the program was published and shared with stakeholders in the field as an open source book. In the study visits organized within the scope of the Network Project, youth from 20 different CSOs visited 42 organizations in Ankara and Brussels. A board game was developed within the scope of the project, which was used as a multipurpose learning instrument in the seminars to facilitate the trainings organized within this project and generally in the youth field, and was distributed to CSOs working in advocacy, participation and education. Eleven different short videos and one documentary was developed and published via the web portal of the project with the same aim, namely to supplement learning processes in the field.  For the interactive Web Portal of the project, three publications were produced. The first is the “Historical Anthology of Civil Society Campaigns in Turkey, which examines 30 campaigns over a 20-year period between the years 1993 – 2012. The second is “My word gets heard inside the parliament “, which aimed to empower young citizens and youth CSOs to participate in legislative processes so that Turkish Grand National Assembly pays more attention to their needs, problems, opinions and recommendations. To achieve this, the publication provided detailed interactive learning experience about parliamentary scrutiny and law making processes. The third publication, which was designed as an interactive guide, lays out the steps required to apply to the Grand National Assembly’s research commissions. Thus, much like the second publication, its purpose is to enable CSOs and citizens to get their voices heard by parliamentary bodies.  All the outputs of the project were shared with stakeholders and participants coming from public, civil and academic institutions in the international conference “Participation of Young Citizens in the New Era” which was organized as the Closure Event in May, 2014.   All the publications developed, shared and published throughout the project via its Web Portal are now accessible online on a special section of the web page of Youth Studies Unit: http://genclik.bilgi.edu.tr/yayinlar/sebeke-projesi-yayinlari/