Türkiye'de Sivil Alandan Kampanyalar Tarihi Seçkisi 1993-2012

2012

Kürtaj Hakkı Kampanyası

Kürtaj Hakkı Kampanyası

2012 yılında meclise gidecek olan kürtaj yasasına karşı çıkan kadın ve erkeklerin tepkilerini kolayca dile getirebilemleri adına, çektikleri fotoğrafları kullanarak katıldıkları, Bianet (Bağımsız İletişim Ağı) tarafından başlatılan kampanyadır. Kampanyanın amacı ve gerekçesi Kampanya, 2012 yılında meclise gidecek olan kürtaj yasasına karşı çıkan kadın ve erkeklerin tepkilerini kolayca dile getirebilemleri adına, çektikleri fotoğrafları kullanarak katıldıkları, Bianet(…)

Çocuklar Anayasa Yapıyor

Çocuklar Anayasa Yapıyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ve Gündem Çocuk Derneği’nin ortaklaşa yürüttüğü bu kampanya, farklı çocuk gruplarının anayasa sürecinde görüşlerini ifade edecekleri ortamları oluşturmak ve bu görüşlerin karar vericilerle paylaşılmasını sağlamak amacıyla yürütülen bir çalışmadır. Kampanyanın amacı ve gerekçesi 1 İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ve Gündem Çocuk Derneği’nin ortaklaşa yürüttüğü bu kampanya, farklı(…)

Kürtaj Yasaklanamaz Kampanyası

Kürtaj Yasaklanamaz Kampanyası

Kürtaj Yasaklanamaz kampanyası, 2012 yılında görüşülmek istenen kürtaj yasasıyla ilgili olarak güvenli kürtaj hakkının, kadınların kendi bedenleri ve doğurganlıkları üzerinde karar verme hakkının vazgeçilemez bir parçası olduğunu savunmak için başlatılmıştır. 308 Kadın örgütü tarafından desteklenen “Kürtaj Yasaklanamaz” imza kampanyası, 19 Haziran Salı günü yapılan basın açıklamasının ardından, toplanan 55 bin bireysel ve 900 kurumsal imzayı(…)

Uyumuyoruz!

Uyumuyoruz!

TBMM Başkanlığı’na sunulan ve 5378 sayılı Kanun’da erişilebilirlik düzenlemeleri için belirlenen yedi yıllık süreyi on yıla çıkartmayı öngören kanun teklifine karşı yürütülen kampanyadır. 28 Haziran 2012 Perşembe günü İstanbul Taksim Gezi Parkı’nda saat 13.00′da basın açıklamasıyla başlayacak olan ve 48 saat sürecek olan “UYUMUYORUZ” etkinliğinidir. 2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı özürlüler kanununda yürürlük maddeleri, 7(…)

Site Altı Logoları Gençlik Çalışmaları Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Merkezi Bilgi Üniversitesi